Fotografický krúžok – výstava „POHĽADY“

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva všetkých záujemcov na výstavu fotografií členov fotokrúžku pri Školskom internáte SOŠP Turčianske Teplice, Jozefa Chrena a pacientov psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Výstava „Pohľady“ bude verejnosti sprístupnená od 19. čítaj ďalej

Stravovacia komisia – Zlatá vareška

Dňa 20.3.2019 uskutočnila stravovacia komisia súťaž Zlatá vareška. Súťaže sa zúčastnili dievčatá z 3.VS, 5.VS, 6.VS a 7.VS, ktoré mali možnosť  vyskúšať si svoje zručnosti  pri príprave mrkvovej torty. Žiačky súťažili v dvoch skupinách, dezert pripravovala každá skupina samostatne podľa priloženej receptúry. Výsledkom čítaj ďalej

Študijná komisia – Etiketa

„Slušnosť naša každodenná „– ústredné heslo súťaže študijnej komisie, úlohou ktorej bolo preveriť  znalosti súťažiacich  v oblasti etikety. Súťažilo šesť dvojčlenných družstiev v šiestich kolách. Dievčatá potrápili svoje mozgové závity v snahe získať čo najviac bodov a zvíťaziť. Atmosféra na činnosti bola súťaživá, plná čítaj ďalej

Kultúrna komisia – Karneval

26. február 2019 sa niesol v školskom internáte v znamení fašiangov a karnevalu. Ako je zvykom, dievčatá z výchovných skupín si pripravili masky, ktoré si potom aj pred porotou odprezentovali. Tento rok sme sa mohli stretnúť s Alicou z krajiny zázrakov a jej priateľmi, ale aj s čítaj ďalej

Športová komisia – Kalčetový turnaj

Už tradíciou sa stáva, že  športová  komisia v tomto období organizuje turnaj v kalčete. Táto športová  súťaž sa  uskutočnila dňa 27.2.2019 o 16,30 hod. Dievčatá  súťažili vo dvojiciach. Na prvom mieste sa umiestnili súťažiace zo 6.VS, na dvoch druhých miestach boli súťažiace z 5.VS čítaj ďalej

Študijná komisia – Československá hudobná scéna

„Československá hudobná scéna“ je názov februárovej aktivity študijnej komisie. Obsahom bolo 27 vedomostných otázok a štyri hudobné ukážky, v ktorých dievčatá hádali autorov,  interpretov, skupiny českej a slovenskej hudobnej scény.  Na aktivite sa zúčastnilo 9 dvojčlenných súťažných družstiev.  So zadanými otázkami a ukážkami sa čítaj ďalej