Kultúrna komisia – Karneval

26. február 2019 sa niesol v školskom internáte v znamení fašiangov a karnevalu. Ako je zvykom, dievčatá z výchovných skupín si pripravili masky, ktoré si potom aj pred porotou odprezentovali. Tento rok sme sa mohli stretnúť s Alicou z krajiny zázrakov a jej priateľmi, ale aj s čítaj ďalej

Športová komisia – Kalčetový turnaj

Už tradíciou sa stáva, že  športová  komisia v tomto období organizuje turnaj v kalčete. Táto športová  súťaž sa  uskutočnila dňa 27.2.2019 o 16,30 hod. Dievčatá  súťažili vo dvojiciach. Na prvom mieste sa umiestnili súťažiace zo 6.VS, na dvoch druhých miestach boli súťažiace z 5.VS čítaj ďalej

Študijná komisia – Československá hudobná scéna

„Československá hudobná scéna“ je názov februárovej aktivity študijnej komisie. Obsahom bolo 27 vedomostných otázok a štyri hudobné ukážky, v ktorých dievčatá hádali autorov,  interpretov, skupiny českej a slovenskej hudobnej scény.  Na aktivite sa zúčastnilo 9 dvojčlenných súťažných družstiev.  So zadanými otázkami a ukážkami sa čítaj ďalej