Športová komisia – Kalčetový turnaj

Už tradíciou sa stáva, že  športová  komisia v tomto období organizuje turnaj v kalčete. Táto športová  súťaž sa  uskutočnila dňa 27.2.2019 o 16,30 hod. Dievčatá  súťažili vo dvojiciach. Na prvom mieste sa umiestnili súťažiace zo 6.VS, na dvoch druhých miestach boli súťažiace z 5.VS a 1.VS. Na záver turnaja boli  všetky  dievčatá odmenené sladkou odmenou.