Študijná komisia – PASAŠI

Koniec školského roka, mesiac jún, patril 6. ročníku dobývania pevnosti PASAŠI –  súťaži, v ktorej si účastníčky preverujú svoju zručnosť, schopnosť logicky uvažovať a spolupracovať. Súťaž sa niesla v duchu fair play a zdravej rivality.  Úlohou súťažiacich bolo v disciplínach získavať indície a písmenka, z ktorých zostavili heslo súťaže.  Súťažilo 10 družstiev po tri dievčatá. Atmosféra počas dobývania bola vynikajúca.  Najúspešnejším dobyvateľom  sa stalo družstvo prváčok z 3. VS. Víťazkám srdečne blahoželáme. Všetkým za študijnú komisiu prajeme pekné prázdniny.