Športová komisia – Beh parkom

Dňa 26.09.2019 o 16.00 hod. športová komisia usporiadala beh parkom. Behu sa zúčastnilo 42 dievčat. Počasie nám prialo a do cieľa dobehli všetky súťažiace. Atmosféra podujatia bola príjemná. Spoločne sme prežili pekné popoludnie a dievčatá ukázali, že vedia svoj voľný čítaj ďalej

Študijná komisia – Koleso šťastia

Dňa 24.09.2019 mali dievčatá možnosť zatočiť si kolesom šťastia, kde ich čakali otázky z oblasti športu, geografie, živej a neživej prírody, kultúry, atď. Za správne odpovede získavali body v šiestich kolách. Atmosféra na podujatí bola veľmi príjemná, zdravo súťaživá.  Najúspešnejšie bolo družstvo čítaj ďalej