Kurz spoločenských tancov

Mesiac október bol v školskom internáte plný hudby, tanca a príprav na slávnostné ukončenie kurzu spoločenských tancov. Dievčatá druhého ročníka sa počas piatich týždňov pod odborným vedením trénera Michala Hnilu svedomito pripravovali na okamih, v ktorom mali predviesť svoje tanečné schopnosti. Dňa 23. 10. 2019 nastala slávnostná chvíľa, keď dievčatá v rytme valčíka, samby, disco foxu a iných tancov ukončili kurz. Tréner im na záver odovzdal pamätné listy a záverečnou bodkou bolo príjemné posedenie s pohostením.