Športová komisia – Relaxácia

Dňa 23.10.2019 zorganizovala športová komisia Relaxáciu pri hudbe. Relaxácie sa zúčastnilo 21 dievčat. Dievčatá relaxovali na hovorené slovo Ladislava Chudíka podfarbené príjemnou hudbou. Na záver  sme ukončili podujatie čajom a sladkým občerstvením, počas ktorého sme získavali spätnú väzbu od dievčat o ich pocitoch z relaxovania.