Mesiac úcty k starším – kultúrna komisia

Práve mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju vďaku. A tak sme s radosťou a potešením pre našich bývalých zamestnancov – seniorov pripravili malú slávnosť.

Program bol rôznorodý. V úvode sme sa preniesli do ďalekého Orientu prostredníctvom brušných tancov. Postupne sme prechádzali regiónmi nášho krásneho Slovenska a vypočuli si ľudové piesne v sprievode heligónky v podaní našich dievčat. Samozrejme nesmelo chýbať ani tanečné vystúpenie nielen na ľudovú nôtu. Úsmev na tvárach našich hostí vyčaril malý Mirko z Uragánu. So súčasnou hudobnou tvorbou sa predstavili Aneta a Adriana. Príjemnou bodkou na záver bolo opäť vystúpenie brušných tanečníc.

Stretnutie s našimi seniormi bolo zavŕšené spoločenským posedením a drobným pohostením.