Fašiangový karneval v školskom internáte

Fašiangy sú tradične spojené so zábavou, je to obdobie radosti a veselosti. Aj my  sme v našom školskom internáte fašiangové radovánky zavŕšili dňa 19.2.2020 karnevalom a diskotékou. Dievčatá z jednotlivých výchovných skupín postupne odprezentovali pripravené karnevalové masky. Mali sme možnosť preniesť sa do divadla čítaj ďalej