Fašiangový karneval v školskom internáte

Fašiangy sú tradične spojené so zábavou, je to obdobie radosti a veselosti. Aj my  sme v našom školskom internáte fašiangové radovánky zavŕšili dňa 19.2.2020 karnevalom a diskotékou.

Dievčatá z jednotlivých výchovných skupín postupne odprezentovali pripravené karnevalové masky. Mali sme možnosť preniesť sa do divadla a zažiť atmosféru z vystúpenia mímov, do sveta filmu nás zaviedla maska rodina Adamsovcov a zvieratká z Madagaskaru. Krv v žilách nám rozprúdili masky „Cvičme v rytme“ a „High school musical“. Na cestu okolo sveta sme sa vybrali s dievčatami z 5. VS.  Mali sme tiež možnosť zažiť atmosféru programu „Zem spieva“. Vďaka 7. VS sme videli ako to v našom internáte „žije“ po večierke prostredníctvom masky „Bublinky“. Svojou návštevou nás poctili grécki bohovia a mnohým dievčatám bola blízka maska 9. VS „Autoškola“.

Po záverečnej promenáde karnevalových masiek sa naša porota v zložení pani vychovávateliek Vojtovej, Vaclavíkovej a bývalej pani vychovávateľky Gajdošovej zhodla na prvých troch miestach: 1. miesto – „Mímovia“ z 1.VS, 2. miesto – „Zem spieva“ zo 6.VS a na 3. mieste sa umiestnili dievčatá z 8.VS so svojou maskou „Grécki bohovia“. Karnevalom nás sprevádzala moderátorka Bianka Lacková zo 4. VS. Fašiangová zábava tradične pokračovala diskotékou v školskej jedálni.