Oznam pre žiakov o prijatí do školského internátu na rok 2020/2021

Žiadame zákonných zástupcov žiakov SOŠP v Turčianskych Tepliciach, ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2020/2021, o vypísanie dole uvedenej žiadosti. Žiadosť je potrebné poslať na adresu školského internátu najneskôr do 22.06.2020.

Žiadosť o prijatie do školského internátu