Oznam o výške stravného na mesiac september

Vedenie školského internátu oznamuje zákonným zástupcom  žiakov ubytovaných v školskom internáte, že výška stravného na mesiac september je 92,-€. Uvedenú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 17.08.2020.

Stravná jednotka na deň je 4,16,- €.