OZNAM

Riaditeľstvo školského internátu oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že všetci žiaci, ktorí si podali žiadosť o prijatie do školského internátu na školský rok 2020/2021, sú prijatí.