Opatrenia

V súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení a odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rodičom a iným osobám nebude povolený vstup do školského internátu do odvolania.

Žiaci vstupujú do budovy s rúškom na tvári a pri vstupe musia použiť dezinfekciu rúk.

Upozorňujeme zákonných zástupcov a plnoletých žiakov, že je potrebné odovzdať pri nástupe do ŠI vyplnený a podpísaný dotazník a vyhlásenie.