Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Martine sa škola a školský internát od pondelka 28.9.2020 zatvára na 10 pracovných dní (t.j. do 09.10.2020 vrátane). Informácie o otvorení alebo prípadnom ďalšom zatvorení budú aktualizované na stránke školy a stránke školského internátu. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať dištančnou formou.

Ing. Katarína Hanková, riaditeľka školy