OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Upozorňujeme záujemcov o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2021/2022, že vyplnenú žiadosť o prijatie do školského internátu je potrebné zaslať poštou na adresu školského internátu. Potrebné tlačivo je zverejnené v časti DOKUMENTY.