OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV – NÁSTUP DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Nástup žiakov do školského internátu je 01. 09. 2021.
Časový harmonogram nástupu:

13,00 – 15,00 hod. – 1. ročník (vstup do budovy školského internátu je povolený v sprievode jedného zákonného zástupcu, ktorý sa musí preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka).

15,00 – 19,00 hod. – 2. – 4. ročník (vstup do budovy školského internátu bez sprievodu zákonného zástupcu).

Pri vstupe do budovy je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty a predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka/návštevníka, ktoré si môžete stiahnuť z webovej stránky školského internátu.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – žiak

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka – zákonný zástupca