Dôležitý oznam

Oznamujeme všetkým žiakom školy a zákonným zástupcom, že rozhodnutím RÚVZ Martin sa škola a školský internát zatvára od 02. 11. 2021 do 12. 11. 2021. Od 03. 11. 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu. Vstup do školského internátu čítaj ďalej