Študijná komisia – Návšteva Slovenského národného múzea v Martine

Dňa 26.04.2022 študijná komisia uskutočnila návštevu expozície „Roľník a jeho svet“ v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Expozícia bola zameraná na život roľníka. Pre ľudí obývajúcich územie Slovenska bolo poľnohospodárstvo oddávna hlavným zamestnaním. Základom bolo zabezpečenie potravín, no dôsledky tejto činnosti sa prejavili na vzhľade okolitej krajiny, ľudských sídel a ovplyvňovali aj spôsob života roľníkov. Na exkurzii sa zúčastnilo 26 dievčat. Okrem spomínanej expozitúry mali možnosť prezrieť si všetky expozitúry, ktoré SNM v súčasnej dobe ponúka pre návštevníkov.