Dôležitý oznam!!!

Rozhodnutia o prijatí do školského internátu spolu s prílohami obdržia zákonní zástupcovia žiakov v písomnej forme, ktoré budú zasielané poštou v priebehu mesiaca júl.

Dôležitý oznam!!!

Od 01.09.2022 sa bude zvyšovať výška finančného príspevku na stravovanie (nákup potravín, úhrada režijných nákladov). Rovnako sa bude zvyšovať výška príspevku nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte. Predpokladané náklady za ubytovanie v ŠI budú 30€ za mesiac.

FOTOVÝLET v Bratislave

Posledný májový deň o piatej hodine ráno,  nám na školskom internáte zazvonili budíky. Veľmi ťažko sa nám vstávalo z postele, ale zaúradovala predstava, čo všetko dnes zažijeme. S pani vychovávateľkou Čepelovou sme sa po raňajkách stretli o šiestej hodine vo vestibule ŠI, ospalé čítaj ďalej

Medzinárodný deň detí

To, prečo sme sa rozhodli študovať práve predprimárnu pedagogiku, je túžba po práci s deťmi. Keď sa naskytne príležitosť, je nám veľkou cťou môcť im urobiť radosť. Tentokrát sme sa však postavili pred výnimočnú možnosť. Medzi nami sa zo dňa na čítaj ďalej