Medzinárodný deň detí

To, prečo sme sa rozhodli študovať práve predprimárnu pedagogiku, je túžba po práci s deťmi. Keď sa naskytne príležitosť, je nám veľkou cťou môcť im urobiť radosť. Tentokrát sme sa však postavili pred výnimočnú možnosť. Medzi nami sa zo dňa na deň ocitli deti, ktoré museli opustiť svoje domovy,  materské a základné školy, rozlúčiť sa s kamarátmi a odísť pred všetkými hrozbami, ktoré vojna prináša. Deti z Ukrajiny si prechádzajú ťažkým obdobím, aké si mnohí nevieme ani predstaviť. Našťastie.

Komunitné centrum v Turčianskych Tepliciach prišlo s myšlienkou zorganizovať podujatie priamo 1.6.2022, na Medzinárodný deň detí, určené práve týmto statočným bojovníkom, ktorí našli bezpečie tu, medzi nami, v Turčianskych Tepliciach i v okolí. Podujatie sa konalo v popoludňajších hodinách za budovou pošty, kde sme si pre nich pripravili pestrý program. Mladí študenti z Martina sa postarali o športový program a my, žiačky tretieho ročníka, sme si pre deti pripravili rôzne tvorivé dielne, maľovanie na tvár a mini diskotéku. Šikovné ručičky si mali možnosť vyrobiť kvety netradičnými technikami, záložky so zvieratami, prívesky či lietadielka. Najväčší úspech zožalo maľovanie na tvár, ktoré sa páčilo takmer každému. Celé podujatie dokumentovala fotografiami žiačka druhého ročníka, členka fotografického krúžku na našom internáte, Adela Sádecká spolu s pani vychovávateľkami M. Lettrichovou a M. Kornhauserovou, ktoré nás na akcii sprevádzali.

S deťmi sa nám pracovalo príjemne, sme veľmi vďačné za každý drobný úsmev a veríme, že sme im urobili radosť aspoň na chvíľu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Komunitným centrom v Turčianskych Tepliciach.

Za kultúrnu komisiu ŠI Alexandra Turoňová