Športová komisia – Beh parkom

Dňa 26.09.2019 o 16.00 hod. športová komisia usporiadala beh parkom. Behu sa zúčastnilo 42 dievčat. Počasie nám prialo a do cieľa dobehli všetky súťažiace. Atmosféra podujatia bola príjemná. Spoločne sme prežili pekné popoludnie a dievčatá ukázali, že vedia svoj voľný čítaj ďalej

Študijná komisia – Koleso šťastia

Dňa 24.09.2019 mali dievčatá možnosť zatočiť si kolesom šťastia, kde ich čakali otázky z oblasti športu, geografie, živej a neživej prírody, kultúry, atď. Za správne odpovede získavali body v šiestich kolách. Atmosféra na podujatí bola veľmi príjemná, zdravo súťaživá.  Najúspešnejšie bolo družstvo čítaj ďalej

Študijná komisia – PASAŠI

Koniec školského roka, mesiac jún, patril 6. ročníku dobývania pevnosti PASAŠI –  súťaži, v ktorej si účastníčky preverujú svoju zručnosť, schopnosť logicky uvažovať a spolupracovať. Súťaž sa niesla v duchu fair play a zdravej rivality.  Úlohou súťažiacich bolo v disciplínach získavať indície a písmenka, z ktorých zostavili čítaj ďalej

Stravovacia komisia – Obľúbené nátierky

Stravovacia komisia dňa 16.4.2019 o 16.00 uskutočnila činnosť s názvom Obľúbené nátierky.  Dievčatá mali možnosť overiť si svoju šikovnosť a zručnosť v kuchynke ŠI, kde pripravovali chutné nátierky s následnou ochutnávkou vo vestibule ŠI. Ďakujeme všetkým zúčastneným dievčatám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.