JEDÁLEŇ

Školská jedáleň – informácie o výdaji stravy – čas vydávania stravy, výška stravnej jednotky, pracovný čas

Vydávanie obedov
12:00 – 12:15 dôchodcovia
12:00 – 12:30 zamestnanci, cudzí stravníci
12:30 – 13:45 spojená škola
13:45 – 15:00 žiaci ŠI
V piatok sa obedy vydávajú do 14,00 hod.
Vydávanie raňajok a večerí pre žiakov školského internátu
6:30 – 7:20 raňajky
17:30 – 18:30 večera
Žiadame stravníkov o dodržiavanie uvedeného času

Výška stravnej jednotky – platí pre žiakov a cudzích stravníkov od 01.09.2022

  Žiaci ŠI raňajky + desiata 1,65 €
obed + olovrant 2,95 €
večera 1,30 €
SPOLU 5,90 €
Žiaci gymnázia obed 2,30 €
Ostatní stravníci
cudzí stravníci 4,10€

Pracovný čas
p. Haľamová –  kartičky na objednávanie stravy alebo blokácia stratenej karty.

Po – Pia od 11.00 – do 12.45
od 14.15 – do 15.15

Účet, na ktorý treba uhrádzať platby za stravu:
Číslo účtu pre žiakov SOŠP, GMG: SK04 8180 0000 0070 0048 0309

Číslo účtu pre ostatných stravníkov: SK57 8180 0000 0070 0048 0325