JEDÁLEŇ

Školská jedáleň – informácie o výdaji stravy – čas vydávania stravy, výška stravnej jednotky, pracovný čas

Vydávanie obedov
12:00 – 12:15 dôchodcovia
12:00 – 12:30 zamestnanci, cudzí stravníci
12:30 – 13:45 spojená škola
13:45 – 15:00 žiaci ŠI
V piatok sa obedy vydávajú do 14,00 hod.
Vydávanie raňajok a večerí pre žiakov školského internátu
6:30 – 7:20 raňajky
17:30 – 18:30 večera
Žiadame stravníkov o dodržiavanie uvedeného času

Výška stravnej jednotky – platí pre žiakov a cudzích stravníkov od 01.03.2024

  Žiaci ŠI raňajky + desiata 1,95€
obed + olovrant 3,60€
večera 1,88€
SPOLU 7,43€
Žiaci gymnázia obed 2,80€
Žiaci ZŠ – obed                    1,50 + 1,10 = 2,60€

Dotácia je 2,30€, rodič dopláca 0,30€

Ostatní stravníci
cudzí stravníci 4,68€

Pracovný čas
p. Haľamová –  čip na objednávanie stravy alebo blokácia strateného čipu.

Po – Pia od 11.00 – do 12.45
od 14.15 – do 15.15

Účet, na ktorý treba uhrádzať platby za stravu:
Číslo účtu pre žiakov SOŠP, GMG: SK04 8180 0000 0070 0048 0309

Číslo účtu pre ostatných stravníkov: SK57 8180 0000 0070 0048 0325