JEDÁLEŇ

Školská jedáleň – informácie o výdaji stravy – čas vydávania stravy, výška stravnej jednotky, pracovný čas

Čas vydávania stravy v ŠJ

Vydávanie obedov
12:00 – 12:15 dôchodcovia
12:00 – 12:30 zamestnanci, cudzí stravníci
12:30 – 13:45 spojená škola
13:45 – 15:00 žiaci ŠI
V piatok sa obedy vydávajú do 14,00 hod.
Vydávanie raňajok a večerí pre žiakov školského internátu
6:30 – 7:20 raňajky
17:30 – 18:30 večera
Žiadame stravníkov o dodržiavanie uvedeného času

Výška stravnej jednotky – platí pre žiakov a cudzích stravníkov od 01. 09. 2019

  Žiaci ŠI raňajky + desiata 1,31 €
obed + olovrant 1,96 €
večera 0,89 €
SPOLU 4,16 €
Žiaci gymnázia obed 1,58 €
Ostatní stravníci raňajky 1,76 €
obed 2,58 €
večera 2,09 €

Pracovný čas
p. Haľamová –  kartičky na objednávanie stravy alebo blokácia stratenej karty.

Po – Pia od 11.00 – do 12.45
od 14.15 – do 15.15

Účet, na ktorý musíte uhrádzať platby za stravu –
Stravovací účet:
Číslo účtu: SK04 8180 0000 0070 0048 0309