KONTAKTY

sídlo: ul. SNP 553
039 01 Turčianske Teplice
telefón: vrátnica ŠI 043/490 19 42

0915 872 682

PhDr. Anna Badínová riaditeľka školy a ŠI 0905/668904

043/4922770

p. Stuchlá – zástupkyňa ŠI 0905/668981
 p. Lichnerová – vedúca THP 0905/668981
p. Ertelová – vedúca školskej jedálne 0905/523709
fax:  043/492 27 71
e-mail: Zástupkyňa ŠI internat.sosptr@vuczilina.sk

Vedúca THP

Ekonomický úsek

prevadzka.sosptr@vuczilina.sk

uctaren.sosptr@vuczilina.sk