DOKUMENTY

Žiadosť o prijatie do internátu

Žiadosť o vystúpenie zo ŠI

Pokyny k prijatiu do ŠI 1. ročník

Pokyny k prijatiu do ŠI 2. – 4. ročník

Potvrdenie o ubytovaní v ŠI

Zásady svojpomocnej činnosti , Harmonogram prác žiakov

Pravidlá spolunažívania ubytovaných

Režim dňa

Pravidlá používania mobilného telefónu 

Pokyny pre službu v jedálni

Služby žiačok pri ošetrovaní kvetov

Smernica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a ŠJ