DOKUMENTY

ŽIADOSŤ o prijatie do internátu 2024/2025

ŽIADOSŤ o ukončenie pobytu v ŠI

ŽIADOSŤ o vrátenie preplatku

Pokyny k prijatiu 1. roč.

Pokyny k prijatiu 2. – 4. roč.

Potvrdenie o ubytovaní v ŠI

Zásady svojpomocnej činnosti , Harmonogram prác žiakov

Pravidlá spolunažívania ubytovaných

Režim dňa

Pravidlá používania mobilného telefónu 

Pokyny pre službu v jedálni

Služby žiačok pri ošetrovaní kvetov

Smernica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a ŠJ