Pedagogickí zamestnanci

Vychovávateľky:

Počet vychovávateliek – 10
1.VS – Mgr. Lucia Čepelová
2.VS – Žaneta Ďanovská
3.VS – Bc. Ivona Vaclavíková
4.VS – Bc. Janka Šovčíková
5.VS – Katarína Košťáková
6.VS – Bc. Mariana Lettrichová
7.VS – Jaroslava Vojtová
8.VS – Bc. Jozefína Lučanová
9.VS – Mgr. Radoslava Stuchlá

10.VS – Mgr. Mária Kornhauserová

Pomocné vychovávateľky:
Mária Švancárová
Zdenka Rajnáková

L. ČEPELOVÁ: Usmerňuje činnosť študijnej komisie. Koordinuje fotografický a futbalový krúžok.

Ž. ĎANOVSKÁ: Usmerňuje činnosť eko-  komisie. Je koordinátorka ŽS pri ŠI.

K. KOŠŤÁKOVÁ: Koordinuje krúžok tvorivosti a aranžovania.

M. KORNHAUSEROVÁ: Usmerňuje činnosť kultúrnej komisie. Koordinuje krúžok šitia. Je vedúca MZV.

M. LETTRICHOVÁ: Usmerňuje činnosť kultúrnej komisie. Koordinuje krúžok varenia a pečenia. Zabezpečuje činnosť knižnice v ŠI.

J. LUČANOVÁ: Usmerňuje činnosť stravovacej a eko- komisie. Usmerňuje službu žiakov v jedálni. Zabezpečuje chod a využitie  počítačových miestnosti.

R. STUCHLÁ: Usmerňuje činnosť stravovacej komisie a vedie evidenciu financií rodičovského príspevku.

J. ŠOVČÍKOVÁ:  Usmerňuje činnosť športovej komisie. Koordinuje kondičný krúžok. Zabezpečuje činnosť knižnice v ŠI. Je koordinátorka ŽS pri ŠI.

I. VACLAVÍKOVÁ: Usmerňuje športovú komisiu. Koordinuje kondičný krúžok a krúžok varenia a pečenia.

J. VOJTOVÁ: Usmerňuje činnosť  študijnej  komisie. Koordinuje krúžok tvorivosti a aranžovania.