Pedagogickí zamestnanci

Vychovávateľky:

Počet vychovávateliek – 9
1.VS – Mgr. Lucia Čepelová
2.VS – Marta Poláčeková
3.VS – Bc. Jozefína Lučanová
4.VS – Mgr. Mária Kornhauserová
5.VS – Bc. Mariana Lettrichová
6.VS – Jaroslava Vojtová
7.VS – Bc. Janka Šovčíková
8.VS – Mgr. Radoslava Stuchlá
9.VS – Bc. Ivona Vaclavíková

Pomocné vychovávateľky:
Mária Švancárová
Zdenka Rajnáková

L. ČEPELOVÁ: Usmerňuje činnosť študijnej komisie. Koordinuje fotografický a futbalový krúžok.

M. KORNHAUSEROVÁ: Usmerňuje činnosť kultúrnej komisie. Koordinuje krúžok šitia. Je vedúca MZV.

M. LETTRICHOVÁ: Usmerňuje činnosť kultúrnej komisie. Koordinuje krúžok varenia a pečenia. Zabezpečuje činnosť knižnice v ŠI.

J. LUČANOVÁ: Usmerňuje činnosť stravovacej a eko- komisie. Usmerňuje službu žiakov v jedálni. Zabezpečuje chod a využitie  počítačových miestnosti.

M. POLAČEKOVÁ: Usmerňuje činnosť eko – komisie. Koordinuje služby starostlivosti žiakov o kvety v ŠI.

R. STUCHLÁ: Usmerňuje činnosť stravovacej komisie a vedie evidenciu financií rodičovského príspevku.

J. ŠOVČÍKOVÁ:  Usmerňuje činnosť športovej komisie. Koordinuje kondičný krúžok. Zabezpečuje činnosť knižnice v ŠI. Je koordinátorka ŽS pri ŠI.

I. VACLAVÍKOVÁ: Usmerňuje športovú komisiu. Koordinuje kondičný krúžok a krúžok varenia a pečenia.

J. VOJTOVÁ: Usmerňuje činnosť  študijnej  komisie. Koordinuje krúžok tvorivosti a aranžovania.