Vedenie ŠI

PhDr. Anna Badínová – riaditeľka SOŠP a ŠI

Mgr. Radoslava Stuchlá – zástupkyňa riaditeľa pre prácu v ŠI