Vedenie ŠI

Ing. Katarína Hanková – riaditeľka SOŠP a ŠI

Mgr. Radoslava Stuchlá – zástupkyňa riaditeľa pre prácu v ŠI