Nepedagogickí zamestnanci

Zamestnanci prevádzkového úseku

 1. Lichnerová Anna
 2. Arvensisová Marika
 3. Riljaková Oľga
 4. Lichner Milan
 5. Holičková Mária
 6. Legátová Miroslava
 7. Rosoňová Viera
 8. Prokšová Daniela
 9. Matulová Renáta
 10. Ilavská Eva
 11. Ďordíková Dana
 12. Konečná Danka
 13. Žirková  Agnesa
 14. Palovčíková Anna
 15. Valková Valéria
 16. Daubnerová Božena

 

Zamestnanci školskej jedálne

 1. Ertelová Gabriela
 2. Matejovská Beáta
 3. Žirková Adriána
 4. Tajberová Eva
 5. Žillová Miroslava
 6. Podhorská Dana
 7. Ižipová Jarmila
 8. Boďová Helena
 9. Ďanovská Žaneta
 10. Weisová Renáta
 11. Štetinová Anna
 12. Janíčková Emília
 13. Kikušová Mária
 14. Ollerová Lucia