Nepedagogickí zamestnanci

Zamestnanci prevádzkového úseku

 1. Lichnerová Anna
 2. Arvensisová Marika
 3. Riljaková Oľga
 4. Lichner Milan
 5. Holičková Mária
 6. Legátová Miroslava
 7. Rosoňová Viera
 8. Matulová Renáta
 9. Prokšová Daniela
 10. Ďanovská Gabriela
 11. Ďordíková Dana
 12. Kišková Slávka
 13. Palovčíková Anna
 14. Pastvová Eva
 15. Žirková  Agnesa

 

Zamestnanci školskej jedálne

 1. Ertelová Gabriela
 2. Haľamová Lenka
 3. Žirková Adriána
 4. Žillová Miroslava
 5. Podhorská Dana
 6. Barteková Stanislava
 7. Ižipová Jarmila
 8. Kikušová Mária
 9. Fidriková Jana
 10. Boďová Helena
 11. Matejová Eva
 12. Ollerová Lucia
 13. Štetinová Anna