OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Upozorňujeme záujemcov o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2021/2022, že vyplnenú žiadosť o prijatie do školského internátu je potrebné zaslať poštou na adresu školského internátu. Potrebné tlačivo je zverejnené v časti DOKUMENTY.

OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV ŠKOLY

Vážení zákonní zástupcovia, žiaci a zamestnanci školy, vzhľadom na vyjadrenie ministra školstva budú stredné školy od 12.10.2020 zatvorené. Žiadam žiakov, aby necestovali dnes 11.10.2020 na školský internát. Keď dostaneme oficiálne rozhodnutie o zatvorení školy, uverejníme ho na stránke školy. Ing. čítaj ďalej

Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Martine sa škola a školský internát od pondelka 28.9.2020 zatvára na 10 pracovných dní (t.j. do 09.10.2020 vrátane). Informácie o otvorení alebo prípadnom ďalšom zatvorení budú aktualizované na stránke školy a stránke školského internátu. Výchovno-vzdelávací čítaj ďalej