Žiacka školská rada – Mikuláš

Mikulášku dobrý strýčku… Dňa 9.12.2019 nám na školský internát po dlhej ceste zavítal Mikuláš s jeho pomocníkmi. Prišiel sa pozrieť a presvedčiť, či dievčatá poslúchajú a dobre sa učia. Pre každú z nich si pripravil sladké potešenie a dievčatá mu čítaj ďalej