Kultúrna komisia – návšteva operného predstavenia

Dňa 21.11.2019 sme s kultúrnou komisiou navštívili operné predstavenie Čarovná flauta v Štátnej opere v Banskej Bystrici. V poslednom divadelnom diele od hudobného génia W. A. Mozarta sme sa preniesli do čarovného sveta plného fantázie, rozprávkových bytostí a nadprirodzených síl. Spoločne sme prežili rozprávkový čítaj ďalej

Fotokrúžok – Návšteva vernisáže FEST – FOTO

Dňa 6. novembra sa členky fotokrúžku zúčastnili  foto-výstavy, ktorá bola súčasťou cestovateľského festivalu Bez hraníc. Ten sa konal v múzeu Andreja Kmeťa v Martine. Súčasťou spomínaného festivalu bolo aj vyhodnotenie fotografickej súťaže. Medzi dvadsiatku úspešných fotografií sa zaradila aj fotografia od našej čítaj ďalej

Eko komisia – Exkurzia – vodná nádrž Turček

Eko – komisia dňa 25.10.2019 uskutočnila turisticko – vedomostnú exkurziu  vodnej nádrže v obci Turček. Skupinka 27 dievčat  spolu s pani vychovávateľkami sa počas slnečného jesenného dňa vďaka odbornému výkladu zamestnanca vodnej nádrže dozvedela veľa nových informácií o fungovaní vodnej nádrže, ochrane vodných čítaj ďalej

Kurz spoločenských tancov

Mesiac október bol v školskom internáte plný hudby, tanca a príprav na slávnostné ukončenie kurzu spoločenských tancov. Dievčatá druhého ročníka sa počas piatich týždňov pod odborným vedením trénera Michala Hnilu svedomito pripravovali na okamih, v ktorom mali predviesť svoje tanečné schopnosti. Dňa čítaj ďalej

Športová komisia – Večerná rýchla chôdza

Športová komisia 15.10.2019 zorganizovala veľmi príjemné jesenné podujatie „Večerná rýchla  chôdza“. Podujatia sa zúčastnilo 20 dievčat zo všetkých výchovných skupín. Počasie nám prialo a večernú rýchlu chôdzu sme ukončili pri krásne osvetlenej kúpeľnej fontáne.  

Študijná komisia – Živá a neživá príroda

Dňa 24.10.2019 študijná komisia uskutočnila náhradnú aktivitu s názvom  „O živej a neživej prírode“, ktorej sa zúčastnilo šesť družstiev. Súťažilo sa v dvoch častiach. Jedna časť bola posluchová a druhá písomná. Dievčatá prejavili slušné vedomosti v súťažnej oblasti o čom svedčí ich bodové ohodnotenie. Na treťom mieste čítaj ďalej

Stravovacia komisia – Spomienky na leto

Dňa 27.10. usporiadala stravovacia komisia v školskom internáte činnosť tvoríme z ovocia na tému „SPOMIENKY NA LETO“. Dievčatá mali možnosť predviesť a odprezentovať svoju fantáziu, kreativitu a šikovnosť v podobe „ umeleckých diel“ vytvorených z ovocia. Víťazkami sa stali dievčatá 4. ročníka z 8. výchovnej skupiny.   čítaj ďalej