Vernisáž fotovýstavy FRAGMENTA VITAE

Slová ako abstrakt, portrét, krajinka, sú vám možno známe a stretávame sa s nimi v bežnom živote, avšak čo vo svojej podstate znamená fotografia? Dostupné internetové zdroje nám ponúkajú poučkovitý pohľad  na fotografiu slovami: Fotografovanie je spoločenská, umelecká, vedecká i čítaj ďalej

MALÝ PRINC

Operné predstavenie Malý princ Malý princ – symbol malých, odkaz veľkým a napísaný pre všetkých. Len veľmi málo ľudí si nevie predstaviť malého princa na svojej planéte, s kvetinou po boku, ilustráciou líšky a pilota na druhej strane. Čo ak čítaj ďalej

Rozlúčka so štvrtáčkami

„Každý koniec je začiatkom niečoho nového“. Znie to ako obyčajná fráza, ale naše štvrtáčky sa pomaly presviedčajú, že to je pravda. Určite si všetky veľmi dobre pamätajú moment, keď do nášho Školského internátu pri  Strednej odbornej škole pedagogickej  vstúpili prvýkrát. čítaj ďalej

Fašiangy v internáte

Fašiangy ! Niet takých iných dní v roku, dní, keď sa spája smútok neba s veselosťou pekla. Všetko je prevrátené a všetko je dovolené. Fašiangy s príbehom masiek, príbehom dedinskej zeme so zvyškami snehu, príbehom ešte neosmelenej jari, príbehom bláznovstiev. čítaj ďalej

Imatrikulácie „ŠMOLKOVO“

V živote každého človeka nastávajú chvíle, ktoré môžeme nazvať silnými momentmi. Často je to prechod z materskej do základnej školy, potom zo základnej školy na strednú. Pre naše prváčky príchod do lavíc prvého ročníka nebol jediným silným momentom. Po troch čítaj ďalej