Opatrenia

V súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení a odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rodičom a iným osobám nebude povolený vstup do školského internátu do odvolania. Žiaci vstupujú do budovy s rúškom na tvári a pri vstupe musia použiť čítaj ďalej

Zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka Vyplnený dotazník treba priniesť 1. septembra 2020 pri nástupe do školského internátu. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Vyplnené vyhlásenie je potrebné priniesť v prípade, ak žiak nebude čítaj ďalej

OZNAM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

Dňa 1. septembra 2020 sa nebude z dôvodu protiepidemických opatrení konať plánované stretnutie s rodičmi v školskej jedálni. Potrebné informácie Vám poskytnú skupinové pani vychovávateľky.

OZNAM

Riaditeľstvo školského internátu oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že všetci žiaci, ktorí si podali žiadosť o prijatie do školského internátu na školský rok 2020/2021, sú prijatí. 

Oznam o výške stravného na mesiac september

Vedenie školského internátu oznamuje zákonným zástupcom  žiakov ubytovaných v školskom internáte, že výška stravného na mesiac september je 92,-€. Uvedenú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 17.08.2020. Stravná jednotka na deň je 4,16,- €.

Oznam pre žiačky 4. ročníkov!

Vedenie ŠI pri SOŠP oznamuje žiačkam 4.ročníkov, že s účinnosťou od 05.05.2020 je možno požiadať o preplatok za stravné a bytné. Uvedené je potrebné zrealizovať prostredníctvom formulára „Žiadosť o preplatné“, ktorý je zverejnený na webovej stránke ŠI. Uvedené vyplnené tlačivo čítaj ďalej

DEŇ ZEME – 22. apríl

História Dňa Zeme siaha do roku 1969, keď John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril aj vlajku pre tento významný deň. Cieľom kampane bolo preniesť ekologické otázky do politických kruhov, zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať čítaj ďalej

OZNAM PRE ŽIAKOV A ICH RODIČOV

Vážení rodičia a žiaci! Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine SÚ ŠKOLA A ŠKOLSKÝ INTERNÁT DEFINITÍVNE UZAVRETÉ. Z tohto dôvodu nebude možné vyzdvihnúť si osobné veci ani zo školy, ani zo školského internátu. V prípade potreby budú čítaj ďalej