Oznam pre žiačky 4. ročníkov!

Vedenie ŠI pri SOŠP oznamuje žiačkam 4.ročníkov, že s účinnosťou od 05.05.2020 je možno požiadať o preplatok za stravné a bytné. Uvedené je potrebné zrealizovať prostredníctvom formulára „Žiadosť o preplatné“, ktorý je zverejnený na webovej stránke ŠI. Uvedené vyplnené tlačivo čítaj ďalej

DEŇ ZEME – 22. apríl

História Dňa Zeme siaha do roku 1969, keď John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril aj vlajku pre tento významný deň. Cieľom kampane bolo preniesť ekologické otázky do politických kruhov, zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať čítaj ďalej

OZNAM PRE ŽIAKOV A ICH RODIČOV

Vážení rodičia a žiaci! Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine SÚ ŠKOLA A ŠKOLSKÝ INTERNÁT DEFINITÍVNE UZAVRETÉ. Z tohto dôvodu nebude možné vyzdvihnúť si osobné veci ani zo školy, ani zo školského internátu. V prípade potreby budú čítaj ďalej

Fašiangový karneval v školskom internáte

Fašiangy sú tradične spojené so zábavou, je to obdobie radosti a veselosti. Aj my  sme v našom školskom internáte fašiangové radovánky zavŕšili dňa 19.2.2020 karnevalom a diskotékou. Dievčatá z jednotlivých výchovných skupín postupne odprezentovali pripravené karnevalové masky. Mali sme možnosť preniesť sa do divadla čítaj ďalej

Fotografický workshop – tvorivé dielne

Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravilo aj tento rok tvorivé dielne pre dievčatá z fotografického krúžku. Lektormi tvorivých dielni boli pán Ziman a pán Pánčik, ktorí nás znova posunuli na vyššiu úroveň v oblasti fotografovania. Okrem príjemného prístupu a nových čítaj ďalej

Fotografický krúžok – interný workshop

Dňa 10.2. sme sa my, členky fotografického krúžku, zúčastnili workshopu s témou Fotenie mobilom. Pod vedením dievčat prvého ročníka, ktoré predstavili zaujímavú techniku fotenia nezvyčajným spôsobom sme sa opäť naučili niečo nové. Fotenie mobilom je v dnešnej dobe veľmi populárne, tak sme čítaj ďalej

Kurz studených mís

Dňa 05. 02. 2020 sa v jedálni školského internátu uskutočnil kurz prípravy studených mís pre dievčatá 3. ročníkov. Pani kuchárka Evka T. nám ochotne predviedla, ako takéto studené misy naaranžovať, či už šunkové, syrové, zeleninové, ovocné , ale aj miešané. Následne čítaj ďalej