Kultúrna komisia – INTERNÁTNA SUPERSTAR 2019

Internátna superstar 2019

Súťaž v speve populárnej piesne „Internátna superstar“ patrí medzi podujatie, ktorým v Školskom internáte pri SOŠP v Turčianskych Tepliciach vítame príchod jari. Niekoľko týždňové prípravy vyvrcholili 26.03.2019. V tento deň sa uskutočnil už 6. ročník súťaže určenej pre žiakov ubytovaných v školských internátoch.

Od rána sa v priestoroch vestibulu ozýval nezvyčajný ruch. Do internátu začali prichádzať v sprievode svojich vychovávateľov súťažiaci, ktorí sa rozhodli prezentovať svoj spevácky talent. Teší nás, že záujem o súťaž prejavilo 10 súťažiacich zo 6 internátov, konkrétne  z dvoch internátov z Banskej Bystrice, dvoch internátov zo Zvolena, z internátu zo Žiliny a z domovského internátu z Turčianskych Teplíc.

Desať prihlásených žiačok a žiakov podalo skvelé spevácke výkony, ktorými  by smelo mohli konkurovať profesionálnym spevákom. Súťažou nás sprevádzal tradične bývalý   absolvent našej školy Pavol Hrobárik, ktorý svojim  humorom a pohotovosťou dal podujatiu ten správny „šmrnc“.

V tomto ročníku v prvom kole z pódia odzneli piesne slovenských interpretov. Mali sme možnosť započúvať sa do piesní od  Elánu, Gladiátoru, Dominiky Mirgovej, Simy Martausovej, Márie Čírovej, Kristíny a Jara Filipa. V druhom kole mali súťažiaci možnosť zaspievať pieseň podľa vlastného výberu. Až na jednu súťažiacu si všetci vybrali skladby od anglických interpretov.

Spevácke výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení:

RNDr. Milan Nemček – riaditeľ Turčianskej knižnice, bývalý riaditeľ rádia Rebeca, textár, básnik, predseda poroty

Bc. Tibor Lettrich – poslanec mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice, člen kultúrnej komisie mesta Turčianske Teplice

Mário Tománek – frontman  skupiny AYA, gitarista

Mgr. Martina Mazuráková – speváčka skupiny Štvrtá tretina

Ing. Daniela Sokolovičová – školský internát J. Švermu – Zvolen

Po zaspievaní všetkých súťažných piesní stála pred porotou v zákulisí neľahká úloha, rozhodnúť o prvých troch miestach. Počas rozhodovania poroty mali diváci v hľadisku možnosť vybrať si svojho favorita a udeliť mu „Cenu diváka“.  Svoj talent odprezentovali nielen súťažiaci, ale aj tanečníci zo ZUŠ Turčianske Teplice pod vedením pani učiteľky Moniky Kajanovej. O umelecký zážitok sa postarali aj dievčatá z nášho internátu, či už išlo o spev alebo tanec. Potešilo nás, že pozvanie do programu prijala aj naša bývalá žiačka Vanda Vačková, ktorá svojim spevom obohatila kultúrny program.

Všetci sme s napätím očakávali na verdikt poroty. Svojim speváckym výkonom ich najviac presvedčila Adriana Tomanová zo Školského internátu pri SOŠP v Turčianskych Tepliciach. Druhé miesto obsadil súťažiaci zo Školského internátu pri SŠ zo Žiliny Ivan Sádecký, ktorý získal i cenu prítomných divákov. Túto cenu v podobe finančnej hotovosti

50€ venovalo riaditeľstvo SOŠP. Na treťom mieste sa umiestnila Viktória Vaňová zo Školského internátu pri SOŠ hotel. služieb a obchodu Zvolen. Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami, ktoré venovali sponzori podujatia.

Úprimná vďaka v mene organizátorov súťaže patrí ochotným sponzorom, ktorí toto podujatie podporili:

Mesto Turčianske Teplice, SPA &AQUAPARK Turčianske Teplice, Firma GEODET Martin, Pekáreň FATRAN s. r. o., Koliba ZUZANKA, Stavebniny ZIMO, TOP Drogéria, Papiernictvo JAS, SKRAPY Ivan Stuchlý, Reštaurácia NOVSTAV, RENA záhradníctvo + MUNDO, Kvety ZARA, Morky Pavol Petránek, Obuv EXTREM, Kvety Decor Art, Kozmetika Monika Lichnerová, ATAK systems s. r. o., Reštaurácia MIMOSA, Mäsiarstvo Peter Maruna, Rodina Furdeková, medovníky Janka Gavurová, Bryndziareň Turčianske Teplice, MOBO control s. r. o., Vinotéka ANDRÉ, Marián a Štefan Paver – tesárske, pokrývacie a šalovacie práce – Kľačno a Kozmetika Zuzana Adamová – Mošovce.

V neposlednom rade patrí poďakovanie aj pánovi Prokšovi, ktorý nám bol nápomocný počas celého dňa.

Víťazom úprimne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené marcové popoludnie.