Oznam pre žiačky 4. ročníkov!

Vedenie ŠI pri SOŠP oznamuje žiačkam 4.ročníkov, že s účinnosťou od 05.05.2020 je možno požiadať o preplatok za stravné a bytné. Uvedené je potrebné zrealizovať prostredníctvom formulára „Žiadosť o preplatné“, ktorý je zverejnený na webovej stránke ŠI. Uvedené vyplnené tlačivo čítaj ďalej