OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV ŠKOLY

Vážení zákonní zástupcovia, žiaci a zamestnanci školy, vzhľadom na vyjadrenie ministra školstva budú stredné školy od 12.10.2020 zatvorené. Žiadam žiakov, aby necestovali dnes 11.10.2020 na školský internát. Keď dostaneme oficiálne rozhodnutie o zatvorení školy, uverejníme ho na stránke školy. Ing. čítaj ďalej

Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Martine sa škola a školský internát od pondelka 28.9.2020 zatvára na 10 pracovných dní (t.j. do 09.10.2020 vrátane). Informácie o otvorení alebo prípadnom ďalšom zatvorení budú aktualizované na stránke školy a stránke školského internátu. Výchovno-vzdelávací čítaj ďalej

Opatrenia

V súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení a odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rodičom a iným osobám nebude povolený vstup do školského internátu do odvolania. Žiaci vstupujú do budovy s rúškom na tvári a pri vstupe musia použiť čítaj ďalej

Zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka Vyplnený dotazník treba priniesť 1. septembra 2020 pri nástupe do školského internátu. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Vyplnené vyhlásenie je potrebné priniesť v prípade, ak žiak nebude čítaj ďalej

OZNAM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

Dňa 1. septembra 2020 sa nebude z dôvodu protiepidemických opatrení konať plánované stretnutie s rodičmi v školskej jedálni. Potrebné informácie Vám poskytnú skupinové pani vychovávateľky.