Študijná komisia – Československá hudobná scéna

„Československá hudobná scéna“ bol názov marcovej aktivity študijnej komisie. Obsahom bolo 31 vedomostných otázok a päť hudobných ukážok prezentovaných žiačkou Simonou Ondrušovou     na klavíri. Dievčatá hádali autorov,  interpretov, skupín českej a slovenskej hudobnej scény.  Na aktivite sa zúčastnilo 13 dvojčlenných súťažných družstiev.  So zadanými otázkami a ukážkami sa najlepšie popasovali dievčatá z 2. VS. Na druhom mieste sa umiestnili dievčatá zo 7.VS a na treťom mieste  sa umiestnili dievčatá z 1. VS .  Víťazkám gratulujeme a všetkým dievčatám ďakujeme za účasť.