Fašiangy v internáte

Fašiangy ! Niet takých iných dní v roku, dní, keď sa spája smútok neba s veselosťou pekla. Všetko je prevrátené a všetko je dovolené. Fašiangy s príbehom masiek, príbehom dedinskej zeme so zvyškami snehu, príbehom ešte neosmelenej jari, príbehom bláznovstiev.

Práve táto tradícia sa 15. 2. 2023 vďaka kultúrnej komisii medzi nás vrátila po troch rokoch a naplnila dobrou náladou školský internát až po strop. Hudba, ktorú mal pod palcom Miroslav Djgelo Gelien, sa ozývala z jedálne od poobedia do neskorého večera. Po chodbách pobehovali dievčatá v maskách od výmyslu sveta. Každá výchovná skupina si mala pripraviť masku, ktorá nielen nás, ale najmä porotu, zaujme a pobaví. A to sa všetkým jednoznačne podarilo, keďže pri ich prezentácii neutíchal smiech. Predstavilo sa nám osem skupinových masiek: „Pastelky“, „Veselé vdovy“, „Stonožka“, „Cirkus“, „Dúha“. Porota, ktorú tvorili pani zást. R. Stuchlá, pani vych. K. Košťáková a za žiacku samosprávu N. Ďaďová   vyhodnotila, že 3. miesto obsadila veľmi zábavná maska „Cigánky“, 2. miesto získala maska, ktorá nám predstavila najdôležitejší okamih v živote ženy a tých máme teda plno „Svadba“ a na 1. mieste sa umiestnila maska, ktorá je prísne tajná. Ale ja vám to poviem (len ma neprezraďte😊) , išlo o „Tajné agentky“, ktorým šéfovala pani vych. J. Lučanová. Tento Fašiangový večer sme si naozaj užili aj vďaka úžasnej moderátorskej dvojici Margarétke Z. a Leike D. a už teraz sa všetci tešíme na ďalšie podujatia v našom internáte.

 

                                                                                                                                                             Margaréta Zigová, 4.VS