Kurz studených mís

Dňa 05. 02. 2020 sa v jedálni školského internátu uskutočnil kurz prípravy studených mís pre dievčatá 3. ročníkov. Pani kuchárka Evka T. nám ochotne predviedla, ako takéto studené misy naaranžovať, či už šunkové, syrové, zeleninové, ovocné , ale aj miešané. Následne čítaj ďalej

Žiacka školská rada – Mikuláš

Mikulášku dobrý strýčku… Dňa 9.12.2019 nám na školský internát po dlhej ceste zavítal Mikuláš s jeho pomocníkmi. Prišiel sa pozrieť a presvedčiť, či dievčatá poslúchajú a dobre sa učia. Pre každú z nich si pripravil sladké potešenie a dievčatá mu čítaj ďalej

Kultúrna komisia – návšteva operného predstavenia

Dňa 21.11.2019 sme s kultúrnou komisiou navštívili operné predstavenie Čarovná flauta v Štátnej opere v Banskej Bystrici. V poslednom divadelnom diele od hudobného génia W. A. Mozarta sme sa preniesli do čarovného sveta plného fantázie, rozprávkových bytostí a nadprirodzených síl. Spoločne sme prežili rozprávkový čítaj ďalej