Foto výstava: NAŠA ŠKOLA

Spolu s dievčatami z fotokrúžku sme si pripravili foto výstavu s fotografiami našej Strednej odbornej školy pedagogickej.Vystavené fotografie si môžete pozrieť do 22.4. 2022 na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach. Výstava sa skladá z dvoch častí: aktuálnej a historickej. V čítaj ďalej

Beseda s knihou

J.A. Komenský: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale v pamäti ho máme zapísaný ako mesiac knihy. Kniha  ako najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov čítaj ďalej

Deň učiteľov v školskom internáte

„Človek, ktorý dokáže urobiť ťažké veci ľahkými, je vychovávateľ.“ Ralph Waldo Emerson Milé naše pani vychovávateľky, často nám odovzdávate cennejšie rady ako pedagógovia v škole, a tak často sa na vás, ako na pedagógov, zabúda. Pani vychovávateľky – učiteľky života. čítaj ďalej

Vaše 2% nám pomôžu

  Oznam predsedu Rodičovskej správnej rady občianskeho združenia    Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy. V tomto školskom období prebieha daňová povinnosť všetkých zamestnancov. Taktiež sa každý zamestnanec rozhoduje o poskytnutí 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, školám a športovým čítaj ďalej

Dôležitý oznam!!!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal informačný materiál „Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste“ : izolácia a karanténa

OZNAM VEDENIA ŠKOLY

Oznamujeme všetkým zamestnancom, žiakom a zákonným zástupcom, že od 15. 11. 2021 bude vyučovanie prebiehať PREZENČNOU FORMOU podľa riadneho rozvrhu.                                                                                                                                      Rozhodnutím RÚVZ je škola a školský internát zatvorený len do 12. 11. 2021.

Dôležitý oznam

Oznamujeme všetkým žiakom školy a zákonným zástupcom, že rozhodnutím RÚVZ Martin sa škola a školský internát zatvára od 02. 11. 2021 do 12. 11. 2021. Od 03. 11. 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu. Vstup do školského internátu čítaj ďalej