Žiacka školská rada – Mikuláš

Mikulášku dobrý strýčku… Dňa 9.12.2019 nám na školský internát po dlhej ceste zavítal Mikuláš s jeho pomocníkmi. Prišiel sa pozrieť a presvedčiť, či dievčatá poslúchajú a dobre sa učia. Pre každú z nich si pripravil sladké potešenie a dievčatá mu čítaj ďalej

Kultúrna komisia – návšteva operného predstavenia

Dňa 21.11.2019 sme s kultúrnou komisiou navštívili operné predstavenie Čarovná flauta v Štátnej opere v Banskej Bystrici. V poslednom divadelnom diele od hudobného génia W. A. Mozarta sme sa preniesli do čarovného sveta plného fantázie, rozprávkových bytostí a nadprirodzených síl. Spoločne sme prežili rozprávkový čítaj ďalej

Fotokrúžok – Návšteva vernisáže FEST – FOTO

Dňa 6. novembra sa členky fotokrúžku zúčastnili  foto-výstavy, ktorá bola súčasťou cestovateľského festivalu Bez hraníc. Ten sa konal v múzeu Andreja Kmeťa v Martine. Súčasťou spomínaného festivalu bolo aj vyhodnotenie fotografickej súťaže. Medzi dvadsiatku úspešných fotografií sa zaradila aj fotografia od našej čítaj ďalej

Eko komisia – Exkurzia – vodná nádrž Turček

Eko – komisia dňa 25.10.2019 uskutočnila turisticko – vedomostnú exkurziu  vodnej nádrže v obci Turček. Skupinka 27 dievčat  spolu s pani vychovávateľkami sa počas slnečného jesenného dňa vďaka odbornému výkladu zamestnanca vodnej nádrže dozvedela veľa nových informácií o fungovaní vodnej nádrže, ochrane vodných čítaj ďalej

Kurz spoločenských tancov

Mesiac október bol v školskom internáte plný hudby, tanca a príprav na slávnostné ukončenie kurzu spoločenských tancov. Dievčatá druhého ročníka sa počas piatich týždňov pod odborným vedením trénera Michala Hnilu svedomito pripravovali na okamih, v ktorom mali predviesť svoje tanečné schopnosti. Dňa čítaj ďalej