Fotografický krúžok – interný workshop

Dňa 10.2. sme sa my, členky fotografického krúžku, zúčastnili workshopu s témou Fotenie mobilom. Pod vedením dievčat prvého ročníka, ktoré predstavili zaujímavú techniku fotenia nezvyčajným spôsobom sme sa opäť naučili niečo nové. Fotenie mobilom je v dnešnej dobe veľmi populárne, tak sme čítaj ďalej

Kurz studených mís

Dňa 05. 02. 2020 sa v jedálni školského internátu uskutočnil kurz prípravy studených mís pre dievčatá 3. ročníkov. Pani kuchárka Evka T. nám ochotne predviedla, ako takéto studené misy naaranžovať, či už šunkové, syrové, zeleninové, ovocné , ale aj miešané. Následne čítaj ďalej

Žiacka školská rada – Mikuláš

Mikulášku dobrý strýčku… Dňa 9.12.2019 nám na školský internát po dlhej ceste zavítal Mikuláš s jeho pomocníkmi. Prišiel sa pozrieť a presvedčiť, či dievčatá poslúchajú a dobre sa učia. Pre každú z nich si pripravil sladké potešenie a dievčatá mu čítaj ďalej