Športová komisia – Relaxácia

Dňa 23.10.2019 zorganizovala športová komisia Relaxáciu pri hudbe. Relaxácie sa zúčastnilo 21 dievčat. Dievčatá relaxovali na hovorené slovo Ladislava Chudíka podfarbené príjemnou hudbou. Na záver  sme ukončili podujatie čajom a sladkým občerstvením, počas ktorého sme získavali spätnú väzbu od dievčat o ich čítaj ďalej

Športová komisia – Beh parkom

Dňa 26.09.2019 o 16.00 hod. športová komisia usporiadala beh parkom. Behu sa zúčastnilo 42 dievčat. Počasie nám prialo a do cieľa dobehli všetky súťažiace. Atmosféra podujatia bola príjemná. Spoločne sme prežili pekné popoludnie a dievčatá ukázali, že vedia svoj voľný čítaj ďalej

Študijná komisia – Koleso šťastia

Dňa 24.09.2019 mali dievčatá možnosť zatočiť si kolesom šťastia, kde ich čakali otázky z oblasti športu, geografie, živej a neživej prírody, kultúry, atď. Za správne odpovede získavali body v šiestich kolách. Atmosféra na podujatí bola veľmi príjemná, zdravo súťaživá.  Najúspešnejšie bolo družstvo čítaj ďalej

Študijná komisia – PASAŠI

Koniec školského roka, mesiac jún, patril 6. ročníku dobývania pevnosti PASAŠI –  súťaži, v ktorej si účastníčky preverujú svoju zručnosť, schopnosť logicky uvažovať a spolupracovať. Súťaž sa niesla v duchu fair play a zdravej rivality.  Úlohou súťažiacich bolo v disciplínach získavať indície a písmenka, z ktorých zostavili čítaj ďalej