Dôležitý oznam!!!

Rozhodnutia o prijatí do školského internátu spolu s prílohami obdržia zákonní zástupcovia žiakov v písomnej forme, ktoré budú zasielané poštou v priebehu mesiaca júl.

Dôležitý oznam!!!

Od 01.09.2022 sa bude zvyšovať výška finančného príspevku na stravovanie (nákup potravín, úhrada režijných nákladov). Rovnako sa bude zvyšovať výška príspevku nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte. Predpokladané náklady za ubytovanie v ŠI budú 30€ za mesiac.

FOTOVÝLET v Bratislave

Posledný májový deň o piatej hodine ráno,  nám na školskom internáte zazvonili budíky. Veľmi ťažko sa nám vstávalo z postele, ale zaúradovala predstava, čo všetko dnes zažijeme. S pani vychovávateľkou Čepelovou sme sa po raňajkách stretli o šiestej hodine vo vestibule ŠI, ospalé čítaj ďalej

Medzinárodný deň detí

To, prečo sme sa rozhodli študovať práve predprimárnu pedagogiku, je túžba po práci s deťmi. Keď sa naskytne príležitosť, je nám veľkou cťou môcť im urobiť radosť. Tentokrát sme sa však postavili pred výnimočnú možnosť. Medzi nami sa zo dňa na čítaj ďalej

Úspechy fotografického krúžku

Fotosúťaž „AMFO 2022“ Dňa 21. 4. 2022 som sa spolu s dievčatami z fotografického krúžku zúčastnila fotovýstavy , na ktorej boli vystavené fotografie v rámci fotosúťaže „AMFO 2022“. Ide o celoštátnu postupovú fotosúťaž, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a organizuje sa od čítaj ďalej