Študijná komisia – Živá a neživá príroda

Dňa 24.10.2019 študijná komisia uskutočnila náhradnú aktivitu s názvom  „O živej a neživej prírode“, ktorej sa zúčastnilo šesť družstiev. Súťažilo sa v dvoch častiach. Jedna časť bola posluchová a druhá písomná. Dievčatá prejavili slušné vedomosti v súťažnej oblasti o čom svedčí ich bodové ohodnotenie. Na treťom mieste sa umiestnili žiačky prvého ročníka zo 6.VS, na druhom mieste sa umiestnili žiačky 4.ročníka z 8.VS. Prvenstvo patrilo dievčatám druhého ročníka zo 4.VS. Víťazkám blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu aktivitu študijnej komisie.