Športová komisia – Večerná rýchla chôdza

Športová komisia 15.10.2019 zorganizovala veľmi príjemné jesenné podujatie „Večerná rýchla  chôdza“. Podujatia sa zúčastnilo 20 dievčat zo všetkých výchovných skupín. Počasie nám prialo a večernú rýchlu chôdzu sme ukončili pri krásne osvetlenej kúpeľnej fontáne.