Kultúrna komisia – Filmový večer k 30. výročiu „Nežnej revolúcie“

V našom  internáte sa stále niečo zaujímavé deje. Aj 13.11.2019 si pre nás kultúrna komisia pripravila filmový večer na pripomenutie si 30. výročia „ Nežnej revolúcie“. O 18:30 sme zasadli do klubovne školského internátu, kde na nás čakalo občerstvenie vo forme pukancov, tyčiniek , či kofoly. V napätí sme čakali na úvod  filmu s názvom „Nežné vlny“. Naše očakávania boli trochu iné, akčnejšie, dokumentárneho charakteru J.  No myslím si, že všetkých nás táto romantická komédia milo prekvapila a  odchádzali sme s potleskom a veľkým úsmevom na perách. Ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok.

Alexandra T. (5. VS)