DEŇ ZEME – 22. apríl

História Dňa Zeme siaha do roku 1969, keď John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril aj vlajku pre tento významný deň. Cieľom kampane bolo preniesť ekologické otázky do politických kruhov, zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať čítaj ďalej