DEŇ ZEME – 22. apríl

História Dňa Zeme siaha do roku 1969, keď John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril aj vlajku pre tento významný deň. Cieľom kampane bolo preniesť ekologické otázky do politických kruhov, zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje. Dnes tento sviatok slávi 22. apríla celý svet. Pripomínať si dôležitosť tohto sviatku je potrebné nielen v tento deň, ale po celý rok. Nie je to len dátum v kalendári, ale priestor okolo nás. Je to zasadený strom, vyčistený potok,  pozbierané odpadky na sídlisku alebo v lese,  kvety v záhradke pred domom alebo na parapetnej doske. Je nevyhnutné uvedomiť si, že všetci máme iba jeden domov – a tým naším spoločným domovom je práve Zem. Zem, ktorá nám poskytuje životný priestor. Zem, ktorá nám umožňuje využívať jej cenné dary. Zem, vďaka ktorej môžeme žiť. Preto by sme nemali zatvárať oči pred alarmujúcim stavom našej modrej planéty, ale pomalými krokmi sa podieľať na jej záchrane. Každá snaha sa počíta, a to nielen dnes.

Karolína L.