Dôležitý oznam!!!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal informačný materiál „Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste“ : izolácia a karanténa

OZNAM VEDENIA ŠKOLY

Oznamujeme všetkým zamestnancom, žiakom a zákonným zástupcom, že od 15. 11. 2021 bude vyučovanie prebiehať PREZENČNOU FORMOU podľa riadneho rozvrhu.                                                                                                                                      Rozhodnutím RÚVZ je škola a školský internát zatvorený len do 12. 11. 2021.

Dôležitý oznam

Oznamujeme všetkým žiakom školy a zákonným zástupcom, že rozhodnutím RÚVZ Martin sa škola a školský internát zatvára od 02. 11. 2021 do 12. 11. 2021. Od 03. 11. 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu. Vstup do školského internátu čítaj ďalej