Dôležitý oznam!!!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal informačný materiál „Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste“ : izolácia a karanténa

OZNAM VEDENIA ŠKOLY

Oznamujeme všetkým zamestnancom, žiakom a zákonným zástupcom, že od 15. 11. 2021 bude vyučovanie prebiehať PREZENČNOU FORMOU podľa riadneho rozvrhu.                                                                                                                                      Rozhodnutím RÚVZ je škola a školský internát zatvorený len do 12. 11. 2021.

Dôležitý oznam

Oznamujeme všetkým žiakom školy a zákonným zástupcom, že rozhodnutím RÚVZ Martin sa škola a školský internát zatvára od 02. 11. 2021 do 12. 11. 2021. Od 03. 11. 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu. Vstup do školského internátu čítaj ďalej

OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Upozorňujeme záujemcov o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2021/2022, že vyplnenú žiadosť o prijatie do školského internátu je potrebné zaslať poštou na adresu školského internátu. Potrebné tlačivo je zverejnené v časti DOKUMENTY.