Dôležitý oznam

Oznamujeme všetkým žiakom školy a zákonným zástupcom, že rozhodnutím RÚVZ Martin sa škola a školský internát zatvára od 02. 11. 2021 do 12. 11. 2021. Od 03. 11. 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu.

Vstup do školského internátu počas dištančného vzdelávania nie je povolený.