OZNAM VEDENIA ŠKOLY

Oznamujeme všetkým zamestnancom, žiakom a zákonným zástupcom, že od 15. 11. 2021 bude vyučovanie prebiehať PREZENČNOU FORMOU podľa riadneho rozvrhu.                                                                                                                                      Rozhodnutím RÚVZ je škola a školský internát zatvorený len do 12. 11. 2021.