Dôležitý oznam!!!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal informačný materiál „Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste“ : izolácia a karanténa